Ważne informacje dla euro i funta

Te dwie europejskie waluty notowały w poniedziałek największe wzrosty wobec dolara w ramach grupy G-10. Powód zmiany wcześniejszego nastawienia? W przypadku euro były to spekulacje agencji Reutersa, która powołując się na "źródła" w banku centralnym podała, że środek ciężkości dyskusji w Radzie Dyrektorów może przesunąć się w stronę dyskusji nt. przyszłej trajektorii stóp procentowych, gdyż z tym, że program QE powinien zakończyć się w tym roku zgadzają się nawet "gołębi" członkowie. Jeżeli zakupy aktywów miałyby zostać wydłużone poza wrzesień, to decyzja w tej sprawie może zapaść w czerwcu, lub lipcu. Jednocześnie podano, że ECB ma ponoć czuć się komfortowo w kontekście oczekiwań rynków, zakładających pierwszą podwyżkę stóp w II kwartale 2019 r. Niemniej według źródeł na najbliższym posiedzeniu banku w kwietniu nie należy spodziewać się żadnych poważnych decyzji. Tradycyjnie już ECB oficjalnie odmówił komentarza w tej sprawie.

Czy powyższe plotki wnoszą coś nowego do obrazu rynku? Euro było w ubiegłym tygodniu słabsze po tym, jak Mario Draghi starał się ograniczyć oczekiwania rynku związane z podwyżką stóp procentowych - dzisiaj natomiast otrzymaliśmy sygnał, że tak do końca nie jest. Oczywiście inną sprawą jest to, ile podwyżek stóp w strefie euro może być rzeczywiście w 2019 r. (rynek nie wyklucza dwóch), oraz jak szybko stopa depozytowa powróci z obecnych -0,4 proc. w rejon 0,0 proc.

Technicznie na kursie EUR/USD mamy próbę powrotu ponad opór 1,2322, ale nie jest ona szczególnie udana. Na poniższym dziennym wykresie warto będzie śledzić zachowanie się oscylatora RSI 9, który może jako pierwszy dać sygnał o tym, że powracamy do trendu wzrostowego na tej parze. Na razie nie jest to jednak preferowany scenariusz, gdyż rynek czeka na sygnały z FED w środę.

Wykres dzienny EUR/USD

W przypadku funta tematem dnia są informacje z frontu negocjacji dotyczących Brexitu. Obie strony poinformowały, że udało się osiągnąć porozumienie dotyczące okresu przejściowego - ma trwać do 31 grudnia 2020 r., a także kwestii dotyczących praw obywateli, oraz rozwiązań dla sektora finansowego. Zaznaczono jednak, że temat Irlandii Północnej nadal pozostaje nierozwiązany, a w wielu sprawach jest jeszcze wiele do zrobienia. Podsumowując - dzisiejsze informacje nie zaskakują, tego rynek spodziewał się w ostatnich dniach. Teraz uwaga przesunie się w stronę danych makro (jutro inflacja CPI z Wysp), które mogą podtrzymać (lub też nie) oczekiwania dotyczące podwyżki stóp w maju. Kluczowym wydarzeniem będzie jednak czwartkowe posiedzenie Banku Anglii.

Na wykresie GBP/USD przetestowaliśmy opisywaną rano strefę oporu 1,4065-1,4105. Do dalszych zwyżek potrzeba będzie nowego paliwa. Czy jutrzejsza inflacja zaskoczy pozytywnie? Jeżeli nie, to należy spodziewać się próby powrotu poniżej 1,40.

Wykres dzienny GBP/USD

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ

Nota prawna:

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: "Ustawa", porady prawnej lub podatkowej,
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów "Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy". Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT
WIG -0,42% 60 910,11
2019-04-18 17:05:00
WIG20 -0,54% 2 365,36
2019-04-18 17:05:00
WIG30 -0,43% 2 717,60
2019-04-18 17:15:00
MWIG40 -0,05% 4 204,24
2019-04-18 17:15:00
DAX 0,57% 12 222,39
2019-04-18 17:34:00
NASDAQ 0,02% 7 998,06
2019-04-18 22:03:00
SP500 0,16% 2 905,03
2019-04-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.