REKLAMA

Wartość rynku otwartych danych w Polsce do 2025 r. może sięgnąć 51,2 mld zł

2022-01-26 16:42
publikacja
2022-01-26 16:42
Wartość rynku otwartych danych w Polsce do 2025 r. może sięgnąć 51,2 mld zł
Wartość rynku otwartych danych w Polsce do 2025 r. może sięgnąć 51,2 mld zł
fot. Sirikan Aka / / Shutterstock

Wartość rynku otwartych danych w Polsce do 2025 roku ma oscylować między 33,7 mld zł a 51,2 mld zł - wynika z opublikowanego w środę raportu Capgemini. Pod względem rozwoju otwartych danych Polska jest w grupie krajów wyznaczających trendy - dodano.

Firma Capgemini Invent opublikowała siódmy raport roczny dotyczący otwierania danych w Europie, który szczegółowo przedstawia postępy osiągnięte przez kraje europejskie w zakresie publikowania i ponownego wykorzystywania otwartych danych oraz priorytety umożliwiające dalszy rozwój w tym zakresie.

Autorzy raportu szacują, że jeśli uda się spełnić przyjęte założenia, to wartość rynku otwartych danych w krajach Unii Europejskiej wzrośnie o ok. 80 proc. do roku 2025, a tym samym wynosić będzie 334,20 mld euro.

Według autorów raportu, jeśli chodzi o rozwój otwartych danych, Polska jest w grupie krajów wyznaczających trendy. Szacują oni, że wartość rynku "open data" w Polsce do 2025 roku ma oscylować między 33,7 mld zł a 51,2 mld zł.

Raport wskazuje, że istotną rolę w otwieraniu danych odgrywają ramy prawne, w tym wdrożenie dyrektywy w sprawie otwartych danych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1024) do przepisów krajowych.

W Polsce ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie w grudniu 2021 r. Głównym jej celem jest zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystania informacji sektora publicznego, by można było tworzyć nowe produkty i usługi.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Od środy dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Przepisy przewidują też, że podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, tj. podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym - w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację - mogą należeć np. środowiskowe, wygenerowane przez czujniki czy o ruchu.

Ustawa obejmuje także dane badawcze w zakresie, w jakim zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Cyberbezpieczeństwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki