Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XII o 4,1 proc.

Wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych spadła w grudniu o 4,1 proc. mdm do 256,8 mld zł - napisano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz Online. To piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła.

(YAY Foto)

"Grudzień przyniósł załamanie na globalnych rynkach finansowych – wartość indeksu MSCI AC World, który grupuje spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, spadła o -7,2 proc., najwięcej w całym roku. Niepokoje wobec ewentualnego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych wywołały wyprzedaż na rynkach. Szczególnie mocno ucierpiała Wall Street (S&P500 stracił - 9,2 proc.)" - podano w raporcie.

"W ślad za amerykańskimi indeksami poszły giełdy w większości zakątków świata. Na GPW było nieco spokojniej – w grudniu indeks WIG stracił -0,9 proc., wyraźnie mniej na tle pozostałych giełd. Wśród polskich spółek relatywnie lepiej radziły sobie blue chipy – straciły -0,6 proc., podczas gdy sWIG80 spadł o blisko -3,4 proc." - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że trudna sytuacja rynkowa zaciążyła na wynikach inwestycyjnych funduszy z ekspozycją na akcje, co w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach.

Jak podano, za grudniowy spadek aktywów przede wszystkim odpowiadają fundusze aktywów niepublicznych. Wartość zarządzanych przez nie środków jest o prawie 8 mld zł niższa niż w listopadzie i wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł.

"To najniższy poziom od ponad trzech lat. Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania" - podano w raporcie.

Aktywa funduszy akcji, jak podano, zmniejszyły się w grudniu o prawie 1,2 mld zł (-4,4 proc.).

"To z jednej strony efekt bardzo trudnej sytuacji rynkowej - większość produktów z tego segmentu zakończyła grudzień pod kreską – z drugiej zaś kontynuacji przewagi umorzeń nad wpłatami, która trwa od lutego 2018 r." - napisali analitycy.

Podali również, że trwa spadek aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu – grudzień był siódmym miesiącem z rzędu, gdy wartość kapitału uległa zmniejszeniu (-0,8 mld zł, -8,3 proc.).

"Zadecydował o tym przede wszystkim ujemny bilans sprzedaży – środki wycofywane są

nieprzerwanie od ponad roku. Klientów z jednej strony zniechęcają nie najlepsze stopy zwrotu, z drugiej zaś umorzenia to efekt ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem" - podano w raporcie.

"Miniony miesiąc nie sprzyjał również funduszom dłużnym – wartość aktywów na koniec

grudnia była o 0,8 mld zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,8 proc.). To niemal wyłącznie wynik przewagi umorzeń nad wpłatami. Inwestorzy wycofują środki przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych – w efekcie ich aktywa spadły w grudniu o ponad 0,9 mld zł" - dodano.

Według raportu, grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 roku, kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych.

"Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był dodatni)" - podali analitycy.

"Wzrostu aktywów doświadczyły tylko dwa relatywnie niewielkie segmenty funduszy – sekurytyzacyjne i nieruchomości. W obu przypadkach stoi za tym dodatni wynik z tytułu zarządzania" - dodali. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 126,46  zł 13,01 (11,47%)
SKR78 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 215,43  zł 17,52 (8,85%)
CAB25U Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,69  $ 1,01 (7,97%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 46,37  zł -2,89 (-5,87%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,41  zł -7,39 (-6,27%)
ALT25 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12  zł -14,19 (-9,08%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 126,46  zł 35,10 (38,42%)
SKR78 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 215,43  zł 49,31 (29,68%)
INV36 Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 134,11  zł 28,06 (26,46%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 961,70  zł -110,37 (-10,29%)
ALT34 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04  zł -13,25 (-10,83%)
ALT25 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12  zł -34,53 (-19,55%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 83,33  zł 11,69 (16,32%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 122,11  zł 16,46 (15,58%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 119,89  zł 15,64 (15,00%)
SPM18 Trigon Polskie Perły FIZ 90,29  zł -47,90 (-34,66%)
ALT49 Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 77,01  zł -41,18 (-34,84%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil