Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XII o 4,1 proc.

Wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych spadła w grudniu o 4,1 proc. mdm do 256,8 mld zł - napisano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz Online. To piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła.

(YAY Foto)

"Grudzień przyniósł załamanie na globalnych rynkach finansowych – wartość indeksu MSCI AC World, który grupuje spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, spadła o -7,2 proc., najwięcej w całym roku. Niepokoje wobec ewentualnego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych wywołały wyprzedaż na rynkach. Szczególnie mocno ucierpiała Wall Street (S&P500 stracił - 9,2 proc.)" - podano w raporcie.

"W ślad za amerykańskimi indeksami poszły giełdy w większości zakątków świata. Na GPW było nieco spokojniej – w grudniu indeks WIG stracił -0,9 proc., wyraźnie mniej na tle pozostałych giełd. Wśród polskich spółek relatywnie lepiej radziły sobie blue chipy – straciły -0,6 proc., podczas gdy sWIG80 spadł o blisko -3,4 proc." - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że trudna sytuacja rynkowa zaciążyła na wynikach inwestycyjnych funduszy z ekspozycją na akcje, co w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach.

Jak podano, za grudniowy spadek aktywów przede wszystkim odpowiadają fundusze aktywów niepublicznych. Wartość zarządzanych przez nie środków jest o prawie 8 mld zł niższa niż w listopadzie i wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł.

"To najniższy poziom od ponad trzech lat. Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania" - podano w raporcie.

Aktywa funduszy akcji, jak podano, zmniejszyły się w grudniu o prawie 1,2 mld zł (-4,4 proc.).

"To z jednej strony efekt bardzo trudnej sytuacji rynkowej - większość produktów z tego segmentu zakończyła grudzień pod kreską – z drugiej zaś kontynuacji przewagi umorzeń nad wpłatami, która trwa od lutego 2018 r." - napisali analitycy.

Podali również, że trwa spadek aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu – grudzień był siódmym miesiącem z rzędu, gdy wartość kapitału uległa zmniejszeniu (-0,8 mld zł, -8,3 proc.).

"Zadecydował o tym przede wszystkim ujemny bilans sprzedaży – środki wycofywane są

nieprzerwanie od ponad roku. Klientów z jednej strony zniechęcają nie najlepsze stopy zwrotu, z drugiej zaś umorzenia to efekt ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem" - podano w raporcie.

"Miniony miesiąc nie sprzyjał również funduszom dłużnym – wartość aktywów na koniec

grudnia była o 0,8 mld zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,8 proc.). To niemal wyłącznie wynik przewagi umorzeń nad wpłatami. Inwestorzy wycofują środki przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych – w efekcie ich aktywa spadły w grudniu o ponad 0,9 mld zł" - dodano.

Według raportu, grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 roku, kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych.

"Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był dodatni)" - podali analitycy.

"Wzrostu aktywów doświadczyły tylko dwa relatywnie niewielkie segmenty funduszy – sekurytyzacyjne i nieruchomości. W obu przypadkach stoi za tym dodatni wynik z tytułu zarządzania" - dodali. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 121,96  zł 14,86 (13,87%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 119,59  zł 14,52 (13,82%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 972,53  zł 94,57 (10,77%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,37  zł -5,06 (-5,30%)
OPE07 Opera Za 3 Grosze FIZ 313,06  zł -17,59 (-5,32%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -7,10 (-8,37%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 138,69  zł 17,68 (14,61%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 160,00  zł 15,21 (10,50%)
SKR13 Sezam FIZ 3 538,79  zł 277,72 (8,52%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 100,71  zł -15,23 (-13,14%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 26,48  zł -4,16 (-13,58%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -12,58 (-13,93%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 185,48  zł 42,88 (30,07%)
SKR13 Sezam FIZ 3 538,79  zł 585,41 (19,82%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 160,00  zł 23,53 (17,24%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 72,21  zł -45,09 (-38,44%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -53,98 (-40,99%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil