Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XII o 4,1 proc.

Wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych spadła w grudniu o 4,1 proc. mdm do 256,8 mld zł - napisano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz Online. To piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła.

(YAY Foto)

"Grudzień przyniósł załamanie na globalnych rynkach finansowych – wartość indeksu MSCI AC World, który grupuje spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, spadła o -7,2 proc., najwięcej w całym roku. Niepokoje wobec ewentualnego spowolnienia gospodarki Stanów Zjednoczonych wywołały wyprzedaż na rynkach. Szczególnie mocno ucierpiała Wall Street (S&P500 stracił - 9,2 proc.)" - podano w raporcie.

"W ślad za amerykańskimi indeksami poszły giełdy w większości zakątków świata. Na GPW było nieco spokojniej – w grudniu indeks WIG stracił -0,9 proc., wyraźnie mniej na tle pozostałych giełd. Wśród polskich spółek relatywnie lepiej radziły sobie blue chipy – straciły -0,6 proc., podczas gdy sWIG80 spadł o blisko -3,4 proc." - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że trudna sytuacja rynkowa zaciążyła na wynikach inwestycyjnych funduszy z ekspozycją na akcje, co w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach.

Jak podano, za grudniowy spadek aktywów przede wszystkim odpowiadają fundusze aktywów niepublicznych. Wartość zarządzanych przez nie środków jest o prawie 8 mld zł niższa niż w listopadzie i wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł.

"To najniższy poziom od ponad trzech lat. Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania" - podano w raporcie.

Aktywa funduszy akcji, jak podano, zmniejszyły się w grudniu o prawie 1,2 mld zł (-4,4 proc.).

"To z jednej strony efekt bardzo trudnej sytuacji rynkowej - większość produktów z tego segmentu zakończyła grudzień pod kreską – z drugiej zaś kontynuacji przewagi umorzeń nad wpłatami, która trwa od lutego 2018 r." - napisali analitycy.

Podali również, że trwa spadek aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu – grudzień był siódmym miesiącem z rzędu, gdy wartość kapitału uległa zmniejszeniu (-0,8 mld zł, -8,3 proc.).

"Zadecydował o tym przede wszystkim ujemny bilans sprzedaży – środki wycofywane są

nieprzerwanie od ponad roku. Klientów z jednej strony zniechęcają nie najlepsze stopy zwrotu, z drugiej zaś umorzenia to efekt ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem" - podano w raporcie.

"Miniony miesiąc nie sprzyjał również funduszom dłużnym – wartość aktywów na koniec

grudnia była o 0,8 mld zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,8 proc.). To niemal wyłącznie wynik przewagi umorzeń nad wpłatami. Inwestorzy wycofują środki przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych – w efekcie ich aktywa spadły w grudniu o ponad 0,9 mld zł" - dodano.

Według raportu, grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 roku, kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych.

"Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był dodatni)" - podali analitycy.

"Wzrostu aktywów doświadczyły tylko dwa relatywnie niewielkie segmenty funduszy – sekurytyzacyjne i nieruchomości. W obu przypadkach stoi za tym dodatni wynik z tytułu zarządzania" - dodali. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Największe wzrosty i spadki

AIG34 MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,77  zł 0,96 (10,90%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 175,66  zł 15,16 (9,45%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 105,33  zł 9,08 (9,43%)
SKR41 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 44,80  zł -3,49 (-7,23%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 961,70  zł -110,37 (-10,29%)
QRS26 QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 71,39  zł -8,83 (-11,01%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,51  zł 10,10 (14,76%)
OPE06 Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,74  zł 0,60 (8,40%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 175,66  zł 13,03 (8,01%)
SUP03_U Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 126,56  $ -26,03 (-17,06%)
SPM37 Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 101,40  zł -24,14 (-19,23%)
QRS26 QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 71,39  zł -21,40 (-23,06%)
PIO66 Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,06  zł 0,93 (10,19%)
PCS54A1 PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,96  zł 8,45 (8,58%)
OPE16 Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,12  zł 1,50 (8,51%)
SUP08_U Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 120,76  $ -73,08 (-37,70%)
SPM18 Trigon Polskie Perły FIZ 85,76  zł -51,94 (-37,72%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09  zł 415,80 (-96,72%)

Znajdź profil