Warto się zabezpieczyć: Ubezpieczenie zamiast przepraszam

Ddy coraz częściej za wyrządzoną sobie szkodę materialną poszkodowani żądają odszkodowań, dochodząc swoich praw przed opieszałym (ale jednak) sądem, warto wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej. Te produkty ubezpieczeniowe są już bardzo popularne w całej Europie. Tak będzie i w Polsce po 1 maja, gdy powszechniejsze staną się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Monika Wielogórska, specjalistka ds. ubezpieczeń małego biznesu, mieszkań i OC w życiu prywatnym TU Allianz, uważa, że ludzie coraz częściej zawierają umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ rośnie świadomość prawna w społeczeństwie.

- W przypadku dużych odszkodowań lepiej jest, gdy koszty zadośćuczynienia poszkodowanemu ponosi ubezpieczyciel - powiedziała Monika Wielogórska. - Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania od wartości powyżej 100 zł aż do limitu określonego przez sumę ubezpieczenia. Może ona sięgać nawet kilkuset tys. zł.

Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest to, że odszkodowanie nie jest wypłacane osobie, która je wykupiła, tylko przeznaczane na pokrycie szkód wyrządzonych przez tę osobę i jej najbliższą rodzinę. Odpowiedzialność cywilna może wyniknąć z działania powodującego szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub szkodę w jej mieniu. W takim przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową. Odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania jest natomiast podstawą OC kontraktowej. Aby ona zaistniała, pomiędzy osobami musi zostać zawarty jakiś kontrakt. Dopiero niewywiązanie się z niego jest podstawą do roszczeń.

Ubezpieczenie OC kojarzy się w Polsce jedynie z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje wiele produktów OC. Część z nich skierowana jest do osób prywatnych. OC w życiu prywatnym obejmuje działania osoby ubezpieczającej się, jej najbliższej rodziny (żona, dzieci, osoby niepełnosprawne pozostające na jej utrzymaniu) oraz pomocy domowej zatrudnionej przez ubezpieczonego. Pokrywa szkody z tytułu posiadania mieszkania, nieruchomości, garaży, posiadania zwierząt domowych i egzotycznych, używania rowerów, wózków inwalidzkich lub sprzętu pływającego. Polisa może pokryć np. koszty rozbitej przez dziecko szyby. Odszkodowanie zostanie też wypłacone w przypadku zalania mieszkania sąsiadom, a także gdy w wyniku niesprawnej instalacji wybuchnie pożar. Jeżeli w budynku mieści się sklep lub biuro, odszkodowania mogą sięgnąć znacznych kwot. W takim wypadku warto ubezpieczyć się na możliwie największą sumę.

- Najczęściej roszczenia dotyczą szkód wyrządzonych przez dzieci, tzw. szkód sąsiedzkich, oraz wyrządzonych przez zwierzęta domowe, głównie psy - podaje Monika Wielogórska.

Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym chcemy je wykupić. Może się okazać, że roszczenie zostanie uznane w przypadku zniszczenia płaszcza obcej osobie przez naszego psa, ale nie zostanie wypłacone, jeżeli nasz pupilek kogoś ugryzie. W tym przypadku potrzebne będzie wykupienie dodatkowej opcji ubezpieczenia. OC nie pokrywa szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa osoby ubezpieczonej oraz osób, za które ponosi ona odpowiedzialność. Nie zostaną także uwzględnione szkody wyrządzone bliskim, wspólnikom lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczony. Jeżeli więc osoba obca złamie rękę wskutek poślizgnięcia się na chodniku, za który jesteś odpowiedzialny, roszczenie może być jej wypłacone z twojej polisy OC. Jeżeli tą osobą była twoja teściowa, to nie będzie mogła żądać odszkodowania nawet jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie OC. Nie będą pokryte przez firmę ubezpieczeniową koszty szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.

Duży wybór mają także osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące określone czynności zawodowe. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych skierowana jest do takich grup zawodowych, jak lekarze, aptekarze i inny personel medyczny, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, przewoźnicy, architekci, rzeczoznawcy majątkowi itp. Obowiązkowe wykupienie polisy OC jest wymagane z tytułu wykonywania niektórych czynności zawodowych. Ubezpieczyciele prześcigają się w zróżnicowaniu oferty dla firm. Ubezpieczenia OC lekarzy, aptekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny, spedytorów i przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym, personelu pedagogiczno-wychowawczego oraz ubezpieczenia obowiązkowe w swej ofercie posiada praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Gra jest warta świeczki, ponieważ przeciętna firma o przychodach 100-200 mln zł wydaje na ubezpieczenie OC od 50 do 300 tys. zł rocznie.

- Zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty jest duże i będzie silnie rosło - uważa Piotr Wójcik, dyrektor departamentu ubezpieczeń OC w TU Gerling.

Rozwój rynku ubezpieczeń OC dla firm, szczególnie z sektora chemii i farmacji, ale także ryzyka odpowiedzialności cywilnej zarządów, jest jednak zagrożony z powodu nowelizacji prawa ubezpieczeniowego. Po wyeliminowaniu możliwości stosowania polis OC opartych na dacie zgłoszenia roszczenia, a nie wyrządzenia szkody, towarzystwa pozbawione będą możliwości reasekuracji za granicą. Z tego powodu ograniczą ofertę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ponieważ nie będą w stanie zabezpieczyć się od ryzyka w przypadku wystąpienia znacznych odszkodowań.

Piotr Wójcik uważa, że warto jest wykupić ubezpieczenie OC z dwóch powodów. W przypadku wystąpienia roszczenia wobec firmy, która wykupiła polisę, to na towarzystwo ubezpieczeniowe spada obowiązek weryfikacji zasadności roszczenia, zapewnienia pomocy prawnej oraz wykonania niezbędnych ekspertyz. Kiedy odpowiedzialność już zaistnieje, towarzystwo wypłaci odszkodowanie.

„GF” wybrała ciekawsze produkty ubezpieczeniowe dostępne na rynku polskim. Dla firm zainteresowanych wykupieniem polisy na wypadek szkód wyrządzonych przez pracowników lub funkcjonariuszy w pojazdach służbowych skierowana jest oferta Warty. Towarzystwo to proponuje także polisę dla tłumaczy. Hestia Security to produkt skierowany do firm zatrudniających pracowników ochrony. Pakiet podstawowy można rozszerzyć o ubezpieczenie ochrony prawnej i NNW. Polisa zabezpiecza roszczenia na skutek niewykonania obowiązków dozorców, przekroczenia uprawnień lub granic obrony koniecznej, nieostrożnego posługiwania się bronią, a także strat finansowych z tytułu zaniedbań lub pomyłek przy naliczaniu lub inkasowaniu należności. TU Filar proponuje ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia hoteli i innych podobnych zakładów, prowadzenia szatni i przechowalni bagaży oraz parkingów. W ofercie Gerlinga można znaleźć polisy OC agencji reklamowych, a także wydawców gazet i mediów elektronicznych. Innowacyjnym produktem tego towarzystwa jest ubezpieczenie badań klinicznych. Skierowane jest ono do producentów leków oraz ośrodków badań klinicznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrekcji spółki kapitałowej, członków rad nadzorczych, zarządów i osób pełniących funkcje kierownicze jest m.in. w ofercie PZU, TU Filar oraz Inter Polska. Firmy ubezpieczeniowe, m.in. Allianz i Gerling, oferują polisy OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska. Wśród produktów TU Allianz można także znaleźć OC operatora, użytkownika i przewoźnika lotniczego.

GAZETA FINANSOWA
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne