REKLAMA
NIE PRZEGAP

WSIP: Wyrok Sądu Najwyższego dot. nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9

2008-04-18 19:40
publikacja
2008-04-18 19:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-18
Skrócona nazwa emitenta
WSIP
Temat
Wyrok Sądu Najwyższego dot. nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2008 roku otrzymał wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Józefa Huberta Gierowskiego przeciwko WSiP S.A. o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości położonej w Warszawie, przy pl. Dąbrowskiego 8 / ul. Kredytowej 9.

W wyroku tym, Sąd Najwyższy
1. Uchyla zaskarżony wyrok w części zasądzonej od strony pozwanej na rzecz powoda Józefa Huberta Gierowskiego kwotę 7.777.928,03 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 3/100) złotych – pkt III podpunkt 2 – i orzekającej o rozłożeniu tej kwoty na raty oraz o odsetkach – pkt III podpunkt 3 – a także w części oddalającej apelację pozwanego – pkt IV;
2. Uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2006 roku sygn. akt I C 464/98 w punkcie IV w części zasądzającej kwotę 7.777.928,03 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 3/100) złotych z odsetkami oraz w zakresie orzeczonego w punkcie V rozłożenia na raty tej należności;
3. W zakresie wskazanym w punktach 1 i 2 przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Powyższy wyrok nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, jest jednak w oczach Zarządu Spółki zdarzeniem jednoznacznie pozytywnym, wysoce uprawdopodobniającym ostateczne, pozytywne dla WSiP S.A. zakończenie toczącego się postępowania. WSiP S.A. wcześniej utworzył stosowne rezerwy celowe i w najbliższych dniach, po uzyskaniu stosownych opinii, Zarząd Spółki rozważy możliwość, terminowość i sposób ich rozwiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-04-18 Stanisław Wedler Prezes Zarządu
2008-04-18 Karol Żbikowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki