REKLAMA

WSIP: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny w sprawie o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa, przez zasiedzenie, nieruchomości budynkowej położonej przy Palcu Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9.

2009-05-14 07:55
publikacja
2009-05-14 07:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2009
Data sporządzenia: 2009-05-13
Skrócona nazwa emitenta
WSiP
Temat
Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny w sprawie o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa, przez zasiedzenie, nieruchomości budynkowej położonej przy Palcu Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 13 maja 2009 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt. VI Ns 313/07 wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa, przez zasiedzenie, z dniem 1 stycznia 1985 roku nieruchomości budynkowej położonej przy Palcu Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9. Budynek ten stanowił do 2003 roku, siedzibę Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i jego poprzednika prawnego – Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych (PZWS). Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia toczyło się z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.
WSiP S.A. jako uczestnik postępowania w całości popierał wniosek Skarbu Państwa. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne i należy się spodziewać, że uczestnicy postępowania Spółka Fifth Avenue Sp. z o.o. oraz Trademont Ltd., którzy oponowali przeciwko zasiedzeniu, złożą apelację.
Stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa budynku, odbudowanego przez PZWS i użytkowanego przez jego następcę prawnego - WSiP ma dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych istotne pozytywne znaczenie w sprawach sądowych wytoczonych WSiP S.A. przez Pana Józefa Huberta Gierowskiego oraz spółkę Fifth Avenue Sp. z o.o. vide raporty bieżące Spółki : 69/2007, 6/2008, 9/2008, 10/2008, 18/2008.
Przesłanką roszczeń wymienionych osób jest twierdzenie, że przysługiwało im lub przysługuje prawo własności nabyte od następców przedwojennych właścicieli budynku.
Z treści dzisiejszego postanowienia Sądu wynika natomiast, że następcy prawni przedwojennych właścicieli utracili własność przedmiotowego budynku na rzecz Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 1985 roku.
Ewentualne uprawomocnienie się dzisiejszego orzeczenia Sądu będzie miało też znaczenie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ze skargi WSiP S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 roku, odmawiającą stwierdzenia nabycia przez WSiP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy Pl. Dąbrowskiego 8/ul. Kredytowej 9 oraz własności położonego na gruncie budynku (w wyniku uwłaszczenia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku).
Postępowanie, o którym mowa zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa przedmiotowej nieruchomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-05-13 Stanisław Wedler Prezes Zarządu
2009-05-13 Grażyna Chojnowska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki