0,6200 zł
-0,80% -0,0050 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
notka_biograficzna_-_Robert_Oliwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które po wznowieniu obrad odbyło się dnia 18 października 2019 roku, z dniem dzisiejszym powołało w skład Rady Nadzorczej: Pana Przemysława Schmidt na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Roberta Oliwę na członka Rady Nadzorczej. Notka biograficzna Pana Roberta Oliwy stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pan Przemysław Schmidt nie przedłożył notki biograficznej, a w zakresie posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego odesłał do swojego profilu na portalu internetowym „linkedin”, pod linkiem:
https://www.linkedin.com/in/przemyslaw-a-schmidt-b8a27b/

Pan Przemysław Schmidt oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki; w szczególności oświadczył, że:
1.nie uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Work Service jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w inne konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
2.nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Robert Oliwa oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór na członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. naruszałby przepisy prawa lub statusu spółki, w szczególności oświadczył, że :
1.nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
2.nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 – notka biograficzna Pana Oliwy.


Podstawna prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
notka biograficzna - Robert Oliwa.pdfnotka biograficzna - Robert Oliwa.pdf notka biograficzna Pana Oliwy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-18 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2019-10-18 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.