2,1000 zł
-0,47% -0,0100 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Korekta raportu bieżącego nr 52/2019 pt. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 52/2019 pt. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) z uwagi na omyłkę niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 52/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w zakresie wskazanym poniżej.

Dotychczasowe brzmienie raportu:
„Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 14.05.2019 ("Postanowienie") dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii R, Serii U oraz Serii W ("Akcje") osobom uprawnionym będącym członkami Zarządu oraz kluczowymi członkami kadry zarządczej, które objęły Akcje w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, C i D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z warunkami Programu Opcji Menedżerskich, przyjętego Uchwałą Nr 24/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 62/2013; informacje dotyczące wydania Akcji _poprzez zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych w wyniku dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 35/2019.
Zgodnie z Postanowieniem - wskutek wpisu powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 6 509 482,30 zł o łączną kwotę 49 581,50 zł poprzez emisję Akcji, tj.: i 171 750 akcji zwykłych na okaziciela Serii R, ii 225 750 akcji zwykłych na okaziciela U, iii 98 513 akcji zwykłych na okaziciela Serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł każda - kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 559 063,80 zł, i dzieli się na 65 559 638 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do W, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, reprezentujących łącznie 65 559 638 głosów.”

Prawidłowe brzmienie akapitu 2:
„Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 14.05.2019 ("Postanowienie") dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki aktualizującej wysokość kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii R, Serii U oraz Serii W ("Akcje") osobom uprawnionym będącym członkami Zarządu oraz kluczowymi członkami kadry zarządczej, które objęły Akcje w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z warunkami Programu Opcji Menedżerskich, przyjętego Uchwałą Nr 24/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 62/2013; informacje dotyczące wydania Akcji poprzez zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych w wyniku dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 35/2019.
Wskutek wpisania powyższej zmiany statutu Spółki odzwierciedlającej podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 6 509 482,30 zł o łączną kwotę 49 581,50 zł poprzez emisję Akcji, tj.: i 171 750 akcji zwykłych na okaziciela Serii R, ii 225 750 akcji zwykłych na okaziciela U, iii 98 315 akcji zwykłych na okaziciela Serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł każda - kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 559 063,80 zł, i dzieli się na 65 590 638 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do W, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, reprezentujących łącznie 65 590 638 głosów.”

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
14 maja 2019 roku, w punkcie dotyczącym „Liczby akcji wszystkich emisji” została wskazana błędna liczba akcji tj. 65 559 638 gdy tymczasem prawidłowa liczba akcji wynosi: 65 590 638.
W wyniku dostrzeżenia wyżej opisanej omyłki zostanie złożony wniosek o zmianę wpisu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.