REKLAMA

WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 22:26
publikacja
2021-04-30 22:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_GK_WOJAS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Wojas_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_WOJAS_GRUPA_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lexadvisor-Audyt_Wojas_S.A._MSSF_badanie_SSF_za_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_fin._i_Zarzadu_za_2020_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_WOJAS_SA_ws_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_Wojas_S_A_raport_za_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 244 506 292 796 54 648 68 064
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 823) 8 004 (2 642) 1 861
III. Zysk (strata) brutto (17 973) 3 905 (4 017) 908
IV. Zysk (strata) netto (17 322) 3 395 (3 872) 789
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (15 851) 4 133 (3 543) 961
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 220 33 022 2 508 7 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 724) (5 671) (609) (1 318)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 452) (25 208) (1 889) (5 860)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 44 2 143 10 498
X. Aktywa, razem 256 311 254 158 55 541 59 683
XI. Zobowiązania i rezerwy 197 416 173 510 42 779 40 744
XII. Zobowiązania długoterminowe 81 378 62 790 17 634 14 745
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 116 038 110 720 25 145 26 000
XIV. Kapitał własny 58 895 80 648 12 762 18 939
XV. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 747 2 977
XVI. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (1,25) 0,27 (0,28) 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,65 6,36 1,01 1,49
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,05
XX. Całkowite dochody ogółem (19 518) 3 372 (4 362) 784
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarzadu GK WOJAS 2020.pdfPismo Prezesa Zarzadu GK WOJAS 2020.pdf Pismo Prezesa Zarzadu WOJAS SA
Grupa Wojas sprawozdanie z działalności 2020 final.pdfGrupa Wojas sprawozdanie z działalności 2020 final.pdf Sprawozdanie z działalnosci Grupy WOJAS
SSF WOJAS GRUPA 2020 final.pdfSSF WOJAS GRUPA 2020 final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WOJAS SA
Lexadvisor-Audyt Wojas S.A. MSSF_badanie SSF za 2020 r..pdfLexadvisor-Audyt Wojas S.A. MSSF_badanie SSF za 2020 r..pdf Opinia Audytora z badania
Oświadczenia Zarządu GK.pdfOświadczenia Zarządu GK.pdf Oświadczenie Zarzadu WOJAS SA
Ocena RN sprawozdania fin. i Zarzadu za 2020 skons.pdfOcena RN sprawozdania fin. i Zarzadu za 2020 skons.pdf Ocena RN skons sprawozd finansowe i z dzialalnosci
Oswiadczenie RN WOJAS SA ws KA.pdfOswiadczenie RN WOJAS SA ws KA.pdf Oswiadczenie RN w sprawie KA
Sprawozdanie niefinansowe Wojas S A raport za 2020 r.pdfSprawozdanie niefinansowe Wojas S A raport za 2020 r.pdf Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych WOJAS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wiesław Wojas Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Sławomir Strycharz Dyr. ds finansowych / Gl. księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki