5,0000 zł
1,63% 0,0800 zł
Wojas SA (WOJ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IP_2018_GK_WOJAS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2018_WOJAS_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_SSF_GK_Wojas_IP_2018.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2018_WOJAS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_SF__Wojas_IP_2018.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadcznia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 853 108 183 24 732 25 470
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (886) (954) (209) (225)
III. Zysk (strata) brutto (1 146) (962) (270) (226)
IV. Zysk (strata) netto (1 599) (1 651) (377) (389)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 714) (368) (2 999) (87)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 514) (2 829) (357) (666)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 302 2 197 307 517
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (12 926) (1 000) (3 049) (235)
IX. Aktywa, razem 157 056 155 344 36 009 37 245
X. Zobowiązania i rezerwy 83 732 78 225 19 198 18 755
XI. Kapiał własny 73 324 77 119 16 811 18 490
XII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 907 3 039
XIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XIV. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) (0,13) (0,13) (0,03) (0,03)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,78 6,08 1,33 1,46
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 131 104 918 24 090 24 702
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 764 (753) 180 (177)
XVIII. Zysk (strata) brutto 426 761 100 179
XIX. Zysk (strata) netto 36 74 8 17
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 190) (2 487) (2 404) (586)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 555) (929) (839) (219)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 302 2 206 307 519
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (12 443) (1 210) (2 935) (285)
XXIV. Aktywa, razem 164 398 160 723 37 692 38 534
XXV. Zobowiązania i rezerwy 88 793 82 619 20 358 19 808
XXVI. Kapiał własny 75 605 78 104 17 334 18 726
XXVII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 907 3 039
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXIX. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) 0,00 0,01 0,00 0,00
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,96 6,16 1,37 1,48


Dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 30.06.2018 r. oraz
31.12.2017 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci IP_2018 GK WOJAS.pdfSprawozdanie z dzialalnosci IP_2018 GK WOJAS.pdf Sprawozdanie z działalności GK WOJAS SA za IP 2018
Wojas Raport 1P_2018 WOJAS GRUPA.pdfWojas Raport 1P_2018 WOJAS GRUPA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WOJAS sa za IP 2018
Raport Audytora z przeglądu SSF_GK Wojas IP 2018.PDFRaport Audytora z przeglądu SSF_GK Wojas IP 2018.PDF Raport Audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wojas Raport 1P_2018 WOJAS SA.pdfWojas Raport 1P_2018 WOJAS SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. za IP 2018
Raport Audytora z przeglądu SF_ Wojas IP 2018.PDFRaport Audytora z przeglądu SF_ Wojas IP 2018.PDF Raport Audytora z przeglądu sprawozdania finansowego
Oświadcznia Zarządu.pdfOświadcznia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu WOJAS S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-11 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
2018-09-11 Kazimierz Ostatek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.