REKLAMA

WOJAS S.A.: Stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

2020-11-16 22:15
publikacja
2020-11-16 22:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z 19 września 2019 r., Zarząd WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął od pełnomocnika procesowego WOJAS S.A. informację o wydaniu w dniu 12 listopada 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie nieprawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały nr 5 oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 19 lipca 2019 r. tj. uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok 2018. Zarząd WOJAS S.A. po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku, podejmie dalsze kroki w tej sprawie, w tym wniesienie apelacji od wyroku Sądu I instancji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki