REKLAMA

WODKAN: Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

2021-06-23 12:07
publikacja
2021-06-23 12:07
Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 14.06.2021 r. przekazuje informacje dotyczące powołanego w dniu 14.06.2021 r. Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Łukasz Sebastian Czujko – członek Rady Nadzorczej
a)termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Prawnik (Adwokat) z 17-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej i korporacyjnej organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych, menedżer zorientowany na biznes z doświadczeniem zdobytym podczas pracy jako prawnik i menedżer prawny w firmach doradczych Big4 i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Przebieg pracy zawodowej:
•I.2021 – obecnie Bank Ochrony Środowiska S.A., Warszawa
Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym, który obejmuje departamenty: Prawny, Prezydialny, Strategii i Organizacji oraz biura: Komunikacji i Relacji Inwestorskich oraz Zakupów.
•V.2020 – XII.2020 AS Inbank Oddział w Polsce, Warszawa
Kierownik Działu Prawnego ds. Produktów
•XII.2019 – IV.2020 Lendo sp. z o.o. z o.o. w Warszawie
Kierownik Działu Prawnego
•X.2018 – XI.2019 Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. z o.o. k., Warszawa
Senior Associate (Starszy Prawnik) w Praktyce Korporacyjnej
•IX.2017 – IX.2018 Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza sp. k., Warsaw
Senior Associate (Starszy Prawnik)
•II.2016 – V.2017 Ernst & Young Law, Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. z o.o. k., Warszawa
Starszy Menadżer (Senior Associate)
•VIII.2012 – I.2016
Managing Associate (Starszy Prawnik)
•IV.2011 – VII.2012 Pricewaterhouse Coopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp. k., Warszawa
Associate (Prawnik)
•I.2008 – XII.2010 Noerr Biedecki Sp.k. (dawniej: Biedecki, Biedecki i Partnerzy sp.p.), Warszawa
Aplikant adwokacki
•V.2004 –XII.2007 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warszawa
Prawnik
•X.2000 – IV.2004 Adwokat Kancelaria Prawna Mirosława Woronieckiego, Warszawa
Prawnik (wcześniej Asystent Prawny)

Edukacja:
•2019-2020 – Absolwent, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony danych osobowych
•2014 – wpis na listę adwokatów prowadzonej przez Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie
•1998 – 2004 – Magister Prawa, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa Wydział: Prawo i Administracja, Specjalizacja: spółki prawa handlowego

Kluczowe szkolenia i kursy:
•„Skuteczne negocjacje” - E&Y Business Academy
•„Zmiana wyzwania w szansę” - - E&Y Business Academy
•„Szkoła Menedżera Prawa EMEIA” - E&Y Business Academy (Holandia)
•„Zarządzanie projektami” - E&Y Business Academy
•Deloitte CE FSI Business School w latach 2013, 2015 i 2018

c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.

d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem - brak
e)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

g)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

h)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podstawa prawna :
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki