REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.

2020-08-03 13:21
publikacja
2020-08-03 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803.pdfProjekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803.pdf Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki