REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku

2022-09-12 14:28
publikacja
2022-09-12 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu półrocznego został wyznaczony na dzień 22 września 2022 roku. Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku został ustalony na dzień 15 września 2022 roku.
Wszystkie raporty okresowe Emitenta umieszczane są na stronie internetowej Spółki tj. www.wittchen.com (w zakładce relacje inwestorskie).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki