REKLAMA
ZAGŁOSUJ

WITTCHEN S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy ustanawiającej hipotekę

2021-11-03 17:35
publikacja
2021-11-03 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. – aneks do umowy ustanawiającej hipotekę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., w którym Spółka informowała o zawarciu z mBank Spółka Akcyjna aneksu nr 9 do umowy o linię wieloproduktową nr 38/098/14/Z/VX z dnia 13 października 2014 r. wraz z późn. zm. („Umowa”), z którego wynikała możliwość zawarcia umowy ustanawiającej hipotekę na dodatkowych nieruchomościach Emitenta zlokalizowanych w Palmirach, w zamian za uzyskanie korzystniejszych warunków Umowy, niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna aneks nr 7 do umowy ustanawiającej hipotekę nr 38/018/14 z dnia 13 października 2014 r. („Aneks”).

Emitent dokonał w ramach Aneksu zmiany wierzytelności zabezpieczonej hipoteką poprzez: (i) obniżenie kwoty produktów bankowych (tj. w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, gwarancji, akredytywy) wskazanych w Umowie do kwoty 60 mln złotych oraz (ii) zmianę najpóźniejszego terminu spłaty zabezpieczanych wierzytelności na dzień 30 września 2024 roku. Ponadto w ramach Aneksu Spółka dokonała zmiany treści hipoteki poprzez obniżenie sumy hipoteki do kwoty 90 mln złotych oraz objęła hipoteką umowną łączną ustanowioną na podstawie umowy ustanawiającej hipotekę nr 38/018/14 z dnia 13.10.2014 r. z późn. zm. do kwoty 90 mln złotych wybrane nieruchomości stanowiące własność Spółki.

Aneks do umowy ustanawiającej hipotekę nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki