REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2022-01-11 17:36
publikacja
2022-01-11 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1.Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w dniu 26.05.2022 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku w dniu 24.11.2022 r.

Zarząd Wittchen S.A. informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 roku oraz za drugi kwartał 2022 roku, a ponadto że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzania Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Emitenta.

2.Raporty roczne oraz półroczne:

- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 w dniu 14.04.2022 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku w dniu 22.09.2022 r.

Zarząd Wittchen S.A. informuje, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał jednostkowe informacje finansowe Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki