REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2020.

2021-04-30 17:39
publikacja
2021-04-30 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka”, lub „Emitent”), informuje, iż podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania sposobu podziału zysku Spółki za rok 2020 („Uchwała”). Zgodnie z podjętą Uchwałą, Zarząd nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2020, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Zgodnie z funkcjonującą w Spółce polityką dywidendową, Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 30–70% skonsolidowanego zysku netto przeznaczonego do podziału, osiągniętego za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta obowiązuje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, decyzja Zarządu Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2020 rok uzasadniona jest aktualną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), która również w bieżącym roku ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową Emitenta, m.in. w wyniku wprowadzenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, w których Emitent prowadzi salony sprzedaży detalicznej. Wspomniana powyżej rekomendacja dotycząca sposobu podziału zysku zostanie przekazana do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Emitenta, zgodnie z wymogiem postanowienia § 22 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiona do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki