REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej od Emitenta.

2020-10-30 17:22
publikacja
2020-10-30 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia komplementariuszy i komandytariuszy spółki zależnej pod firmą Wittchen Premium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kiełpinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000305811 („WPK”), postanowiono rozwiązać spółkę WPK i zakończyć jej działalność bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z umową spółki WPK). W związku z podjętą uchwałą wspólnicy WPK dokonali uzgodnienia dotyczącego zakończenia działalności WPK i w ramach tego porozumienia jedyny komandytariusz spółki tj. Emitent przejmie cały majątek rozwiązywanej spółki (w tym m.in. znaki towarowe), wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz komplementariusza tj. spółki Wittchen Premium sp. z o.o. wniesionego do spółki WPK wkładu pieniężnego w łącznej kwocie 30 tys. zł. Wprowadzane w Grupie Kapitałowej Emitenta („Grupa”) zmiany mają na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania Grupy.

Niniejsza informacja została uznana za poufną z uwagi na fakt, iż wartość przejmowanego przez Spółkę majątku WPK przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, według ostatniego opublikowanego raportu okresowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki