WITTCHEN S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.

2020-06-16 17:41
publikacja
2020-06-16 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że otrzymał komunikat z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 16 czerwca 2020 r., zgodnie z którym w dniu 17 czerwca 2020 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLWTCHN00030. Rejestracja ta nastąpi zgodnie z Decyzją KDPW Nr 438/2020 z dnia 29 maja 2020 roku i dotyczyć będzie 44.229 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki