REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Osiągnięcie 100% udziałów w kapitale zakładowym Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną

2021-09-24 17:42
publikacja
2021-09-24 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Osiągnięcie 100% udziałów w kapitale zakładowym Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka” lub „WPH”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 września 2021 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez Wirtualna Polska Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („WPM”) - spółkę zależną WPH – od Pana Kamila Rucińskiego („KR”) Zawiadomienia o Przyjęciu Oferty Kupna Udziałów w Nocowanie.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie („Nocowanie.pl”), na podstawie którego, w celu wykonania Opcji Sprzedaży, zgodnie z porozumieniem z dnia 22 grudnia 2020 r. zawartym między WPM, KR oraz Nocowanie.pl („Porozumienie”), KR przyjął nieodwołalną ofertę kupna (złożoną przez WPM na podstawie art. 68 kodeksu cywilnego) i sprzedał na rzecz WPM 2506 (słownie: dwa tysiące pięćset sześć) udziałów w Nocowanie.pl stanowiących ok. 6,25% kapitału zakładowego Nocowanie.pl i uprawniających do wykonywania ok. 6,25% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl („Udziały”)(„Transakcja”).

Cena sprzedaży za wszystkie nabywane Udziały w ramach Transakcji wyniosła 4.264.633 PLN (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote).

W skutek realizacji ostatniej Opcji Sprzedaży wynikającej z Porozumienia, do WPM należeć będzie łącznie 100% udziałów w Nocowanie.pl uprawniających do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2021-09-24 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki