REKLAMA

WEST REAL ESTATE S.A.: Zbycie wierzytelności

2022-01-19 12:41
publikacja
2022-01-19 12:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2022-01-19
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Zbycie wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa ("Umowa"), na podstawie której Emitent zbył wierzytelność o szacowanej wartości nominalnej na poziomie 100 tys. zł ("Wierzytelność"), tj. poziomie zapewniającym uzyskanie przez Emitenta marży wynoszącej 75%.

O zawarciu umowy nabycia Wierzytelności Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 15/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. skorygowanego następnie raportem ESPI nr 18/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zawarcie Umowy ma korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto. Ponadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż docelowo planuje przeprowadzać analogiczne transakcje obrotu wierzytelnościami o podobnej charakterystyce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-19 Wanda Pawlikowska Prezes Zarzadu Pawlikowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki