WEST REAL ESTATE S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna

2020-08-06 16:57
publikacja
2020-08-06 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-06
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka"_ w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_ wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23A, bud. B2, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 – 15.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki