REKLAMA

WAWEL SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2021-06-28 14:17
publikacja
2021-06-28 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 28.06.2021 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, w celu dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 30.06.2021 r., 30.06.2022 r. i 30.06.2023 r. oraz badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod nr 144.
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie dokonała przeglądu sprawozdania śródrocznego oraz badania sprawozdania rocznego za lata 2019 i 2020 jak również dokonała oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej” za 2020 i 2019 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2021-06-28 Tomasz Trela Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki