WAŻNE

W Stomilu jak w PZU

2001-03-21 14:03
publikacja
2001-03-21 14:03
„W najbliższych dniach zwrócimy się do sądu o zwołanie kolejnego NWZA Stomilu Olsztyn i wyznaczenie przewodniczącego w celu wyeliminowania możliwości naruszania porządku obrad” - powiedział Raimondo Eggink, przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych spółki. Zdaniem akcjonariuszy mniejszościowych podczas ostatniego NWZA doszło do przypadków łamania prawa, zwłaszcza naruszania porządku obrad przez przewodniczącego. Dlatego też zwrócą się do sądu, aby sam wyznaczył on prowadzącego. Zapowiadają również wniesienie do sądu pozwu z żądaniem powołania niezależnego biegłego rewidenta do spraw szczególnych i unieważnienia części uchwał, które, ich zdaniem, podjęto z naruszeniem porządku obrad. „Akcjonariusze mniejszościowi zgłosili projekt uchwały, który miał powołać na rewidenta ad hoc firmę konsultingową BDO Binder Polska. Tymczasem głosami większościowego akcjonariusza Michelin wybrano firmę Athur Andersen, która nie gwarantuje wydania opinii w sposób niezależny” - powiedział Eggink. Biegły rewident do spraw szczególnych miał zbadać zarzuty stawiane Michelin przez akcjonariuszy mniejszościowych, dotyczące m.in transferu zysków ze Stomilu do Michelin, stosowania przez Stomil Olsztyn cen transferowych w kontaktach z Michelin, oraz utrudnianie akcjonariuszom mniejszościowym dostępu do informacji. Podczas sierpniowego NWZA Stomilu Olsztyn w drodze głosowania grupami akcjonariusze mniejszościowi wprowadzili do rady nadzorczej swojego przedstawiciela, Waldemara Siwka. Jego zadaniem miało być wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru nad zarządem spółki. W opinii inwestorów finansowych, Siwek nie może jednak wykonywać swoich obowiązków. „Michelin praktycznie pozbawił mnie możliwości wykonywania funkcji członka RN, gdyż odmówił mi udzielania jakichkolwiek informacji” - powiedział Siwek w środę. 12 marca sąd rejestrowy w Olsztynie, na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych, nałożył na prezesa Stomilu Olsztyn Benoit de la Breteche karę 10 tys. zł grzywny za odmowę złożenia wyjaśnień Siwkowi. Zdaniem Pawła Rzeźniczaka z Pioneer PPTFI, wbrew temu, co twierdzi Michelin, celem akcjonariuszy mniejszościowych Stomilu Olsztyn nie jest wymuszenie na Michelin wykupienia posiadanych przez nich akcji. „Część z nas posiada akcje Stomilu od czasu oferty publicznej, nieporozumieniem więc jest zarzucanie nam, że jesteśmy inwestorami krótkoterminowymi” - powiedział Rzeźniczak. „Naszym celem jest uzyskanie dostępu do informacji o tym, co dzieje się w spółce i uzyskanie zysków z działalności spółki na równi z Michelin” - dodał.
Źródło:
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki