REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w Hexe Data sp. z o.o.

2021-11-04 14:59
publikacja
2021-11-04 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w Hexe Data sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) Hexe Data sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 32.300,00 złotych, tj. o kwotę 12.300,00 złotych, w drodze utworzenia 123 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych. Emitent obejmie 107 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.700,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 107 udziałów Spółki stanowiących 33,13% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 33,13% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki