REKLAMA
BADANIE

VRG S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-24 15:39
publikacja
2023-01-24 15:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1) Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 17 maja 2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 15 listopada 2023 r.

2) Skonsolidowany raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 roku – 24 sierpnia 2023 r.

3) Raporty roczne za rok 2022:
- raport roczny za rok 2022 – 5 kwietnia 2023 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 5 kwietnia 2023 r.
Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia informuje, że w 2023 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalną informację finansową.
Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2023 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową.
Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, w 2023 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2022 roku oraz za drugi kwartał 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-24 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
2023-01-24 Erwin Bakalarz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki