REKLAMA

VOTUM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2021-07-02 12:36
publikacja
2021-07-02 12:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Spółką zależną od Emitenta - Votum Green Project S.A. a Spółką Qair Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz jej Spółką zależną („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Votum Green Project S.A. wykona projekt farmy fotowoltaicznej o prognozowanej łącznej mocy do 130 MW. Votum Green Project S.A. dysponuje tytułami prawnymi do nieruchomości pod budowę i eksploatację instalacji fotowoltaicznych w postaci umów dzierżawy i zobowiązuje się do przeniesienia tytułu prawnego tej nieruchomości na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego. Realizacja umowy zależy m.in. od oceny uwarunkowań środowiskowych przez odpowiednie organy administracyjne oraz od wydanych warunków przyłączeniowych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, które określą stopień wykonalności instalacji fotowoltaicznej oraz jej ostateczną moc przyłączeniową. Niespełnienie określonych warunków bądź spełnienie ich tylko w części, może skutkować niezrealizowaniem projektu bądź zrealizowaniem go w części odpowiadającej możliwościom przyłączeniowym określonym na dzień ich wydania. Przewidywany przychód Votum Green Project S.A z tytułu wykonania niniejszej Umowy wyniesie ponad 4 500 000 euro, w przypadku jej realizacji w pełnym wymiarze.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na jej istotność oraz fakt, że może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki