REKLAMA

VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem

2021-06-25 10:48
publikacja
2021-06-25 10:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25.06.2021 r. Emitent wraz ze Spółkami zależnymi - Dopłaty Powypadkowe S.A., Votum Energy S.A. oraz DSA Investment S.A. zawarli z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 26.03.2020 r. (o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 26.03.2020 r.) obejmujący:
- kredyt w rachunku bankowym w kwocie 3 500 000 PLN, na który składa się dotychczasowy kredyt udzielony Emitentowi w kwocie 1 000 000 PLN oraz dodatkowy, przyznany na podstawie aneksu w kwocie 2 500 000 PLN,
- dotychczasowy kredyt obrotowy w łącznej kwocie 10 000 000 PLN,
- pozostały do spłaty kredyt inwestycyjny na zakup prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem przy ul. Wyścigowej 56i we Wrocławiu w kwocie 4 436 000 PLN.

Kwota łącznego limitu kredytowego ustalonego na mocy aneksu wynosi 17 936 000 PLN.
Jako zabezpieczenie zawartego aneksu zostały przyjęte:
1) dla Emitenta:
-hipoteka umowna na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku należącego do Emitenta,
-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości należącej do Emitenta,
-oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 26 904 000 PLN,
2) dla Dopłaty Powypadkowe S.A. :
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) dla Votum Energy S.A. :
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów (panele fotowoltaiczne),
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej towarów należących do Votum Energy S.A.,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4) dla DSA Investment S.A. :
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie Zarząd Votum S.A. informuje, że pozyskane środki planuje przeznaczyć na realizację celów strategicznych, w szczególności na inwestycje w rozwój segmentu fotowoltaicznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki