REKLAMA

VOTUM S.A.: Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za IV kwartał 2022 roku.

2023-02-01 13:32
publikacja
2023-02-01 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za IV kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 15 (MSSF15), wstępnie zidentyfikował w segmencie bankowym grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2022 r.:
1.przychody z umów z klientami wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji: 48 266 922,00 zł,
2.wynik netto z umów z klientami wynikający z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji: 32 304 249,00 zł.
Powyższe dane, jako dane cząstkowe, nie uwzględniają pozostałych przychodów z umów z klientami wynikających z innych tytułów, w szczególności wynagrodzeń wstępnych oraz wyroków prawomocnych. Emitent zdecydował o publikacji powyższych danych z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe jego grupy kapitałowej oraz istotną zmianę wartości tych danych w stosunku do okresów poprzednich.
Emitent informuje jednocześnie, że zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Votum za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na dzień 21 kwietnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-01 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki