REKLAMA

VOTUM S.A.: Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za III kwartał 2022 roku

2022-10-18 06:52
publikacja
2022-10-18 06:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-18
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. (dalej "Emitent") informuje, że zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 15 (MSSF15), wstępnie zidentyfikował w segmencie bankowym grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2022 r.:

1. przychody z umów z klientami wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji: 21 639 685,00 zł;
2. wynik netto z umów z klientami wynikający z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji: 15 989 202,00 zł.

Emitent wskazuje na wystąpienie następujących okoliczności istotnie wpływających na ukształtowanie wyniku na ww. poziomie:

1. dokonanie jednorazowej korekty wyniku netto zgodnie z raportem bieżącym o nr. 45/2022 dotyczącym wyłączenia z szacowanych przychodów i zysków, kwot stanowiących równowartość spodziewanych wpływów z tytułu zasądzonych na rzecz klientów kosztów zastępstwa procesowego oraz wynagrodzenia success fee, obejmujących nieprawomocne wyroki zasądzające w I Instancji w sprawach prowadzonych przeciwko Getin Noble Bank S.A.;
2. dokonanie zmiany w metodologii naliczania przychodu i zysku zgodnie z MSSF15 w zakresie wyłączenia z szacowanych przychodów i zysków, kwot stanowiących równowartość spodziewanych wpływów z tytułu zasądzonych na rzecz klientów kosztów zastępstwa procesowego oraz wynagrodzenia success fee, obejmujących nieprawomocne wyroki zasądzające w I Instancji w sprawach prowadzonych przeciwko Getin Noble Bank S.A..

Na skutek dokonania jednorazowej korekty wyniku netto oraz zmiany metodologii łączny szacowany wynik netto uległ ograniczeniu o kwotę 7 607 123 zł, w stosunku do wyniku, który uzyskany byłby w oparciu o dotychczasową metodologię stosowaną przez Emitenta.

Powyższe dane, jako dane cząstkowe, nie uwzględniają pozostałych przychodów z umów z klientami wynikających z innych tytułów, w szczególności wynagrodzeń wstępnych oraz wyroków prawomocnych. Emitent zdecydował o publikacji powyższych danych z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe jego grupy kapitałowej. Emitent informuje jednocześnie, że zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie śródrocznym Grupy Kapitałowej Votum za III kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 25 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-18 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki