REKLAMA

VOTUM S.A.: Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r.

2022-12-15 07:00
publikacja
2022-12-15 07:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-15
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. (dalej „Emitent”) informuje o istotnych wskaźnikach dotyczących realizacji przez spółki zależne od Emitenta założeń biznesowych w obszarze segmentu dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych:

1.liczba zawartych kontraktów, które w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpłynęły do spółek zależnych: 1233;
2.liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym:
- stwierdzające nieważność umowy kredytowej: 738,
- zasądzające roszczenia pieniężne będące skutkiem pozostawienia umowy kredytowej w mocy bez abuzywnych postanowień umownych (odfrankowienie): 18,
- zasądzające pozostawienie umowy kredytowej w mocy z zastąpieniem abuzywnej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP: 7,
- oddalające powództwo w całości: 5;
3.liczba wyroków sądów II instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym:
- stwierdzające nieważność umowy kredytowej: 145,
- zasądzające roszczenia pieniężne będące skutkiem pozostawienia umowy kredytowej w mocy bez abuzywnych postanowień (odfrankowienie): 6,
- zasądzające pozostawienie umowy kredytowej w mocy z zastąpieniem abuzywnej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP: 1,
- uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące do ponownego rozpoznania sprawy: 7,
- oddalające powództwo w całości: 3;
4.liczba posiedzeń sądowych w sprawach bankowych w bieżącym miesiącu, o wyznaczeniu których doręczono zawiadomienie do dnia sporządzenia raportu: 2366.
Emitent informuje, że zaprezentowane dane są aktualne na dzień 14.12.2022 r., nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-15 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki