REKLAMA

VOTUM S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

2021-06-21 16:03
publikacja
2021-06-21 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 21.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Votum S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020, wypracowanego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 4 200 000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi: 12 000 000.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Votum S.A. ustaliło dzień dywidendy na 21.09.2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 15.12.2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Justyna Halaś Pełnomocnictwo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki