VOTUM S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

2020-05-26 12:05
publikacja
2020-05-26 12:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

Zarząd zarekomendował, aby zysk netto Votum S.A. w kwocie 11 918 291,86 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. podzielić w ten sposób, że:
a) 8 640 000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,
b) 3 278 291,86 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Emitent informuje, że w myśl art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych powyższa rekomendacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej Spółki celem jej oceny. Ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki