REKLAMA

VOTUM S.A.: Powołanie prokurenta Spółki

2022-12-21 15:21
publikacja
2022-12-21 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Powołanie prokurenta Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Votum S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Pani Agnieszce Ryznar. Prokura może być wykonywana przez składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywanie umów w imieniu Spółki, w przypadku ustanowienia zarządu jednoosobowego – przy współdziałaniu łącznie z drugim prokurentem, w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego – przy współdziałaniu łącznie z członkiem zarządu.

Pani Agnieszka Ryznar to absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła również Studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ze Spółką Votum S.A. związana od 2007 r. Karierę zawodową w grupie kapitałowej rozpoczęła od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych. W lutym 2009 r. awansowała na stanowisko Starszego Referenta ds. Prawnych, a w kwietniu 2009 r. na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Likwidacji Szkód. 1 marca 2011 r. rozpoczęła współpracę z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., spółki będącej w Grupie Kapitałowej Votum, gdzie w lipcu 2013 r. została Kierownikiem Działu Prawnego. Od 2018 r. powołana w Votum S.A. na stanowisko Kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych, a następnie Dyrektora Departamentu Spraw Odszkodowawczych. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Votum Odszkodowania S.A., a od maja 2020 r. jest Członkiem Zarządu Fundacji Votum. W sierpniu 2022 r. powierzono jej funkcję Prezesa Zarządu Spółki BeCARed.pl S.A.

Pani Agnieszka Rzynar zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Ryznar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Justyna Halaś Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki