REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zbycie nieruchomości przez Spółkę

2021-09-08 14:08
publikacja
2021-09-08 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zbycie nieruchomości przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 września 2021 r. Spółka dokonała zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 614 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00111331/8 wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku stanowiącego odrębną nieruchomość oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 607 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00113764/6 położonych w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3 oraz związanych z przedmiotowymi nieruchomościami składników majątku trwałego i praw majątkowych na rzecz spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Łączna cena sprzedaży wyniosła 2.337.000,00 zł brutto, a spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu wyżej opisanych praw użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Zbycie przedmiotowych nieruchomości stanowi kontynuację realizacji planu restrukturyzacyjnego Spółki zakładającego dezinwestycje aktywów nieprodukcyjnych, o złożeniu i przyjęciu planu restrukturyzacyjnego Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2018 i 37/2018.

Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość przedmiotu sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-09-08 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki