REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

2022-05-25 12:42
publikacja
2022-05-25 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 18 maja 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 192 016 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:
- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 7 162 700 akcji, tj. 43,47% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7 162 700 głosów z tych akcji i udział 43,47% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 2 427 500 akcji, tj. 14,73% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 427 500 głosów z tych akcji i udział 14,73% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:
- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6 987 684 akcji, tj. 42,40% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6 987 684 głosów z tych akcji i udział 42,40% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 410 500 akcji, tj. 14,62% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 410 500 głosów z tych akcji i udział 14,62% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 ANDRZEJ NIEDBALSKI PREZES ANDRZEJ NIEDBALSKI
2022-05-25 ANDRZEJ CHMIELECKI WICEPREZES ANDRZEJ CHMIELECKI
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki