REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

2019-11-21 13:51
publikacja
2019-11-21 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20191121_powiadomienie_o_objeciu_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy informujące o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
20191121 powiadomienie o objęciu akcji.pdf20191121 powiadomienie o objęciu akcji.pdf zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Łukasz Matyka Prokurent Łukasz Matyka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki