REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

2019-11-18 20:46
publikacja
2019-11-18 20:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 18 listopada 2019 r. do Spółki wpłynęły od Pana Ryszarda Matyka, BMMR Investments Sp. z o.o. oraz Pani Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, łącznie trzy zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, których treść Spółka przekazuje poniżej.

Treść zawiadomienia od Pana Ryszarda Matyka:
„Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Vistal Gdynia S.A., zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Vistal Gdynia S.A. (dalej również jako „Spółka”), który to układ przewidywał konwersję części wierzytelności na akcje Spółki, wobec czego zmienił się mój pośredni udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przeze mnie poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) w spółce Vistal Gdynia S.A.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadałem pośrednio 7.500.000 akcji, tj. 52,77% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7.500.000 głosów z tych akcji i udział 52,77% w ogólnej liczbie głosów. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego nie posiadałem bezpośrednio akcji Spółki.

W związku z rozwodnieniem kapitału, jakie nastąpiło po rejestracji podwyższenia kapitału posiadam aktualnie pośrednio 7.500.000 akcji, tj. 45,51% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7.500.000 głosów z tych akcji i udział 45,51% w ogólnej liczbie głosów. Po podwyższeniu kapitału zakładowego nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne ode mnie, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które posiadałyby akcje Spółki i nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

Treść zawiadomienia od BMMR Investments Sp. z o.o.:
„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Vistal Gdynia S.A., zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Vistal Gdynia S.A. (dalej również jako „Spółka”), który to układ przewidywał konwersję części wierzytelności na akcje Spółki, wobec czego nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez BMMR Investments Sp. z o.o. w spółce Vistal Gdynia S.A.

BMMR Investments Sp. z o.o. przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadał 7 500 000 akcji, tj. 52,77% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 7 500 000 głosów z tych akcji i udział 52,77% w ogólnej liczbie głosów.

W związku z rozwodnieniem kapitału, jakie nastąpiło po rejestracji podwyższenia kapitału BMMR Investments Sp. z o.o. posiada aktualnie 7 500 000 akcji, tj. 45,51% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7 500 000 głosów z tych akcji i udział 45,51% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

Treść zawiadomienia od Pani Bożeny Matyka:
„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Vistal Gdynia S.A., zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Vistal Gdynia S.A. (dalej również jako „Spółka”), który to układ przewidywał konwersję części wierzytelności na akcje Spółki, wobec czego nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przeze mnie w spółce Vistal Gdynia S.A.

Bożena Matyka przed podwyższeniem kapitału zakładowego posiadała 2 500 000 akcji, tj. 17,60% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 500 000 głosów z tych akcji i udział 17,60% w ogólnej liczbie głosów.

W związku z rozwodnieniem kapitału, jakie nastąpiło po rejestracji podwyższenia kapitału Bożena Matyka posiada aktualnie 2 500 000 akcji, tj. 15,17% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 500 000 głosów z tych akcji i udział 15,17% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Łukasz Matyka Prokurent Łukasz Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki