REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych

2020-12-02 14:54
publikacja
2020-12-02 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie usług remontowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie usług remontowych statku z zagranicznym kontrahentem („Kontrahent”).

Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.034.820,00 EUR netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje m.in. karę umowną za opóźnienie w zakresie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu kar umownych ograniczona została do 15% wartości umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki