REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej

2021-02-10 14:49
publikacja
2021-02-10 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-10
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 r. została zawarta umowa z krajowym kontrahentem na wykonanie przez Spółkę konstrukcji stalowej.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.092.800,00 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Umowa przewiduje m.in. karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia oraz karę umowną za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Suma wszelkich kar naliczonych na rzecz Spółki nie może przekroczyć 20% wartości umowy. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-10 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-02-10 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki