REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie szeregu umów z kontrahentem

2021-11-08 15:25
publikacja
2021-11-08 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-08
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie szeregu umów z kontrahentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. powziął informację o zawarciu z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze („SMT”) umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Wartość umowy wynosi 755.193,00 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą siedem dni w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kar umownych ograniczona została do 10% wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W związku z zawarciem ww. umowy łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a SMT w okresie 12 miesięcy do chwili obecnej wynosi 1.248.383,54 PLN netto i w związku z tym informacja uznana została za znaczącą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-08 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2021-11-08 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki