REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

2020-03-25 13:09
publikacja
2020-03-25 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. zawarta została przedwstępna warunkowa umowy sprzedaży na rzecz Operator ARP Sp. z o.o. należącego do Spółki prawa użytkowania wieczystego działki nr 589 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00054873/1, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną pod warunkiem podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki Operator ARP Sp. z o.o. uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie do dnia 25 kwietnia 2020 r.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zawierającej zgodę na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego powyższego gruntu wraz z prawem własności budynku, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, jednakże nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 r.
Spółka w odrębnym raporcie poinformuje o spełnieniu się warunku i zawarciu umowy przyrzeczonej.
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 6.273.000,00 PLN brutto.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości stanowi kontynuację realizacji planu restrukturyzacyjnego Spółki zakładającego dezinwestycje aktywów nieprodukcyjnych, o złożeniu i przyjęciu planu restrukturyzacyjnego Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2018 i 37/2018.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki