REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji konstrukcji stalowej mostu

2019-11-29 08:30
publikacja
2019-11-29 08:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji konstrukcji stalowej mostu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. zawarte zostało porozumienie z kontrahentem zagranicznym („Zamawiający”). Przedmiotem zawartego porozumienia jest ustalenie, że Zamawiający zleci Spółce wykonanie robót polegających na wykonaniu konstrukcji stalowej mostu o szacunkowej wartości 5.520.000 EUR netto. Przewidywany okres realizacji robót to rok 2020. Szczegółowe zasady wzajemnej współpracy zostaną ustalone w umowie wykonawczej o zawarciu, której Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki