REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych

2022-05-10 11:12
publikacja
2022-05-10 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umowy na wykonanie prac remontowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. Spółka zawarła z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze („SMT”) dwa aneksy do umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Przedmiotem aneksów było zwiększenie zakresu prac Spółki i zwiększenie wynagrodzenia należnego Spółce o szacunkową kwotę ok. 2.500.000,00 PLN netto (w przypadku pierwszego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów) oraz o kwotę 235.000,00 EUR netto (w przypadku drugiego z zawartych dnia 10 maja 2022 r. aneksów). Łącznie wynagrodzenie Spółki na podstawie obu ww. aneksów uległo zwiększeniu o kwotę ok. 3,6 mln PLN netto. Aneksy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania aneksów za znaczące stanowi łączna wartość przedmiotu aneksów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Andrzej Niedbalski Prezes Zarządu Andrzej Niedbalski
2022-05-10 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki