REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

2020-06-26 16:22
publikacja
2020-06-26 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Zalacznik_do_raportu_15_2020_-_tresc_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ odstąpiło wyłącznie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
1. Załącznik do raportu 15_2020 - treść uchwał.pdf1. Załącznik do raportu 15_2020 - treść uchwał.pdf treść uchwał podjętych na WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki