REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-18 14:49
publikacja
2022-01-18 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje, że w 2022 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.
3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 r.
4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.
5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2022 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2021 i drugi kwartał roku 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Andrzej Niedbalski Prezes Zarządu Andrzej Niedbalski
2022-01-18 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki