REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-22 14:34
publikacja
2021-01-22 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 2021 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 r.
3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 r.
4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r.
5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2021 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2021 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2021 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2020 i drugi kwartał roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki