REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-22 13:03
publikacja
2020-01-22 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w 2020 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:
1. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.
3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r.
4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.
5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2020 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2020 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2020 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2019 i drugi kwartał roku 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-22 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki