REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.

2020-07-28 12:33
publikacja
2020-07-28 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT-SPOLKI-VISTAL-GDYNIA-tekst-jednolity-26.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie zarejestrowania dnia 24 lipca 2020 r. zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiany Statutu objęte były uchwałami nr 15/26/06/2020, 16/26/06/2020, 17/26/06/2020, 18/26/06/2020 oraz 19/26/06/2020. W uchwale nr 20/26/06/2020 przyjęto tekst jednolity Statutu.

Treść zmienionych postanowień:

§ 30 ust. 1 Statutu:
„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 22 ust. 3 Statutu:
„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 17 ust. 1 pkt 8 Statutu:
„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 27 ust. 2 lit. e) Statutu:
„ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,”

§ 29 Statutu:
„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany o których mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
STATUT-SPÓŁKI-VISTAL-GDYNIA-tekst-jednolity-26.06.2020.pdfSTATUT-SPÓŁKI-VISTAL-GDYNIA-tekst-jednolity-26.06.2020.pdf Tekst jednolity statutu Vistal Gdynia S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
2020-07-28 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki