REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Rejestracja akcji serii C w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW

2020-03-17 09:08
publikacja
2020-03-17 09:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii C w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 i 6/2020 informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu dnia 16 marca 2020 r. komunikatu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) informującego o tym, że w dniu 18 marca 2020 r. nastąpi rejestracja w KDPW 2.268.347 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji serii C Spółki oznaczonych kodem ISIN PLVTLGD00010 zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 158/2020.

Rejestracja akcji serii C dotyczy akcji wyemitowanych w związku z konwersją wierzytelności na akcje przeprowadzoną na podstawie układu zawartego w ramach postępowania sanacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 27/2019, 30/2019, 31/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-17 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki